W2Best

Det handlar om stil.

Tag Archives: elfordon

Goda miljöexempel!

Man kanske inte skulle kunna tro det, men det är faktiskt ganska gott miljötänk i en stad som denna! Här kommer några exempel:

Polisen kör mini-elbilar!

Turisttåget är eldrivet!

Somliga åker runt på små el-kickbikes!

Trafikljus drivs av solcell!

May 6, 2011 Sorrento ,